Skip to content

rodinná dřevostavba Brno

Na začátku byla vize rodinného domu, který by byl energeticky velmi úsporný, s moderními technologiemi a tradičním vzhledem. Dům, ve kterém by se lidé cítili dobře a který by byl speciálně navržen s ohledem na snížení emisí skleníkových plynů CO2 během provádění stavby, jejího provozu a odstraňování stavby. Dobře izolovaná obálka, kvalitní izolovaná okna, vnější stínění, zachytávání dešťové vody, dvojí rozvod pitné a bílé vody a udržování zdravého vnitřního prostředí jsou proto samozřejmostí. Kombinací solární energie, tepelného čerpadla a komfortního systému větrání s rekuperací tepla lze dosáhnout cíle částečné kompenzace investic spojených s výstavbou. S využitím solární energie jsou spojeny výrazně nízké provozní náklady. K dispozici je také nabíječka pro elektromobily a elektrokola.

Stanovená vize byla naplněna také díky digitálnímu zpracování projektu pomocí informačního modelu budovy a koordinaci mezi jednotlivými profesemi, projektanty a architektem.

Vůně

Dům je vyroben z přírodního stavebního materiálu dřeva. V celém domě je použito KVH sušené dřevo, které zaručuje čistotu, zdravotní nezávadnost a přesnost. Dřevo je úžasný přírodní materiál – krásně voní a je příjemné na dotek. Dřevo je obnovitelné, šetrné k životnímu prostředí a díky svým optimálním izolačním vlastnostem nabízí ideální podmínky pro váš domov. Fázově posunutá dřevovláknitá izolace je rovněž určena proti letnímu přehřívání. Vůně dřeva je prvořadá. Proto jsou jak nátěry, tak samotný interiérový nábytek navrženy tak, aby se minimalizovaly těkavé organické látky VOC a formaldehydy. Dřevo je citlivé na vlhkost, a proto byly detaily během procesu navrhování ověřeny z tepelně-technického hlediska, aby se zajistilo, že v konstrukci nedojde ke kondenzaci. Správný návrh konstrukce zabraňuje kontaktu dřeva s vodou a vlhkostí.

Světelný a zvukový komfort

Okna jsou dalším prvkem pro vytvoření dokonalého domova. Díky úzkým rámům přivádějí dovnitř více světla než tradiční okna. Opět příjemné dřevo na vnitřní straně a odolné hliníkové opláštění na straně vnější. Ideální kombinace, ať už jde o odolnost, údržbu nebo dosažení technických vlastností oken. Volbou různých zasklení podle orientace ke světovým stranám a podle využití místnosti se vytvářejí ideální podmínky tepelné a světelné pohody. Pro zdravé osvětlení jsou navrženy energeticky úsporné LED diody s indexem podání barev CRI ≥ 90 a mírou oslnění UGR ≤ 16. Vícevrstvé stěny a příčky vyplněné zvukovou izolací a kvalitními okny jsou navrženy proti hluku aut, sousedovy sekačky na trávu a hovoru ze sousední místnosti.

Spolehlivá a rychlá konstrukce

Samotná dřevěná konstrukce je navržena do posledního detailu. Dokumentace byla exportována přímo do dřevoobráběcího stroje, který zpracoval každý jednotlivý kus s přesností na milimetr.

Už při návrhu se myslelo na další generace, které budou muset s domem po jeho dokončení disponovat. Celý dům se dá snadno rozebrat bez velkého odpadu. Je recyklovatelný a šetrný k životnímu prostředí. Jednotlivé materiály jsou oddělitelné a čisté.

Energetická účinnost a snižování emisí CO2

Energetická účinnost budovy, minimalizace emisí uhlíku, využívání bezemisních obnovitelných zdrojů energie, vlastní výroba energie, měření a vyhodnocování spotřeby.

Krb pod komínem

Volba krbu pod komínem vedla k úspoře drahocenného obytného prostoru. Krbová vložka je součástí komínového průduchu a vytváří jeden komplexní systém vytápění, který je nezávislý na vzduchu v interiéru. Používá se výhradně kusové dřevo nebo dřevěné brikety, díky nimž je možné v krbu spalovat CO2 – neutrální spalování. Krb v kombinaci s fotovoltaickým systémem umožňuje plné zálohování energetických potřeb pro provoz domu i v případě výpadku rozvodné sítě.

Tepelný komfort

Akustický komfort

Kvalita vnitřního ovzduší

Vizuální komfort

Příjemné teplo v létě i v zimě

Vytápění a chlazení místnosti a teplou vodu zajišťuje tepelné čerpadlo vzduch-voda. Zásobník topné vody akumuluje přebytečné teplo z tepelného čerpadla pro pozdější použití. Tepelné čerpadlo lze dálkově monitorovat a ovládat. V zimě je pro zvýšení tepelného komfortu a zpříjemnění domácí atmosféry k dispozici krb s výkonem, který účinně topí s maximálním využitím paliva.

Čerstvý vzduch

Kombinace tepelného čerpadla a větrací jednotky umožňuje dosáhnout příjemné teploty v místnosti. Pomocí entalpického výměníku ve větrací jednotce se díky zpětnému získávání tepla a vlhkosti vytváří příjemné klima a vysoká kvalita vzduchu v místnosti. Místnosti zatížené zvýšenou vlhkostí jsou v případě potřeby nárazově větrány, což není trvale zapnuto a slouží pouze k rychlému odvětrání nežádoucích pachů a vlhkosti. Díky ventilaci CO2 Vzduchotechnická jednotka větrá na základě kvality vzduchu, čímž optimálně a dynamicky řídí výkon větrání v čase podle potřeby. . Toto větrání v létě poskytuje ochranu před pyly a rušivými zvuky zvenčí. Filtrace je navržena ve třídě vhodné pro alergiky, astmatiky a náročné uživatele a odfiltruje malé prachové částice, spory, zplodiny hoření, popílek a nečistoty o velikosti >2 mikronů. Uspořádání místností je navrženo tak, aby bylo zajištěno i přirozené větrání místnosti otevíratelnými okny, a tím i přirozené denní světlo.

Fotovoltaická sestava

Skládá se z třífázového hybridního měniče – střídače s měniči napětí, bateriového úložiště a fotovoltaických panelů na střeše. Střídač s přídavným rozváděčem je vybaven funkcí EPS (nouzové napájení). Tato funkce znamená, že dům nezůstane bez proudu ani v případě výpadku rozvodné sítě. Střídač umožňuje asymetrické napájení jednotlivých fází, což zajišťuje výrazné zlepšení spotřeby vlastní energie z baterie nebo z fotovoltaických panelů.
Systém během dne vyrábí solární energii pro použití v domácnosti a zdarma nabíjí baterie čistou solární energií. Naakumulovaná volná energie se využívá večer, když slunce zapadne. Více solární energie znamená méně plateb za elektřinu.

Ochrana před globálním oteplováním

I v tomto rodinném domě se v maximální míře uplatňují adaptační opatření na změnu klimatu. Proto je pro zajištění příjemného klimatu v letních měsících nezbytné venkovní stínění, mírné chlazení podlahovými kanály, použití tepelné izolace s vysokým fázovým posunem.

Tříplášťová šikmá střecha s ventilátorem v podkroví je ze stejného důvodu navržena i pro extrémní počasí.

Recyklace odpadu

Při výstavbě byly uplatněny zásady oběhového hospodářství, bylo zabráněno vzniku odpadu. Většina odpadu vzniklého během výstavby byla recyklována a na skládkách skončilo minimum odpadu. Během realizace bylo zajištěno třídění odpadu.

Digitální model domu

Během procesu projektování se nekreslily výkresy, ale průběžně se aktualizoval jednotný digitální informační model BIM budovy a technického vybavení (virtuální model, digitální dvojče budovy), ze kterého se během přípravy a realizace stavby generovaly aktualizované výkresy. Přehledné, přesné a úplné informace v průběhu stavby i po jejím dokončení. Snížilo se množství chyb, zlepšila se spolupráce, snížilo se plýtvání, model poskytoval lepší informace pro lepší rozhodování.

Bezpečnost

Dům je navržen s produkty fyzické bezpečnosti a zábranami, elektronickým detekčním a sledovacím systémem a ochranou počítačové sítě, aby se zvýšila bezpečnost a snížil strach z kriminality.

Aby nedocházelo ke střetům mezi odborníky, byly topení, tepelná čerpadla a vzduchotechnika modelovány přímo do modelu. Tím se předešlo mnoha nejasnostem, které by vznikly během výstavby a které by prodloužily dobu realizace a náklady. Každá hodina navíc se počítá a je drahá.

Back To Top