skip to Main Content
+ 420 704 908 906 - Pracovní dny 7:00 - 17:00 info@emter.cz

BIM projektování

Co znamená BIM?

BIM (Building Information Modeling) je způsob 3D projektování staveb. Návrh Vašeho projektu vidíte v reálním prostoru, provedeme Vás ním vo virtuální přehlídce. Již během projektování máte lepší představu o reální podobě projektu a můžete cokoli změnit předtým, než bude pozde alebo než to bude finančne náročné. Model BIM zároveň pomáhá při realizaci, jelikož ve vizuální 3D podobě předchází koordinačným chybám při výstavbě.

3D dům

Návrh stavby - BIM projekt

Už při návrhu vycházíme z celkového tvaru pozemku a orientace na světové strany. Prvořadé je optimální umístění okenních konstrukcí a jejich velikost, aby propouštěly co nejvíce slunečního záření. Dbáme na to, aby okna byla co nejvíce tepelně – izolační v zimních měsících a kvůli letnímu přehřívání navrhujeme stínění. Podle zkušeností doporučujeme, řízené větrání s rekuperací, které zajišťuje stálý přívod čerstvého, přefiltrovaného vzduchu. To přináší značnou úsporu nákladů na vytápění.

Energeticky úsporný

Vybudovat energeticky velmi úsporný, kvalitní a bezpečný domov, znamená množství organizace času a finančních výdajů. Provedeme Vás tímto procesem od návrhu, přes zpracování projektové dokumentace, vyřízení stavebního povolení až po výstavbu a kontrolní měření ve Vašem novém domě. Vše získáte z jedné ruky, od jednoho dodavatele. Jako uživatel máte možnost ovlivnit spotřebu energií uživatelským nastavením i životnost použitých materiálů a technologií údržbou. Poradíme Vám jak nato nebo Vám pomůžeme.

smart riešenia svetiel a kúrenia

Energetické výpočty a testy

Nabízime výpočty podle tepelnětechnické normy ČSN 73 0540-2, výpočty energetické optimalizace dle PHPP (Passivhaus Projektierungs Paket). Navrhneme a posoudíme stavební konstrukci z hlediska tepelného odporu a součinitele prostupu tepla konstrukce. Najdeme a posoudíme detaily stavby a tepelné mosty, abychom zajistili co největší tepelný komfort při co nejmenší spotřebě energie. Také změříme množství vypařené a zkondenzované vody v konstrukci za rok. Po dokončení předchozích kroků Vám vypočítáme potřebu tepla na vytápění.

Výpočty to ale nekončí. Při samotné realizaci provádíme zkoušky Blowerdoor test, abychom našli a odstranili možné chyby a místa úniků tepla.

termovízia a blowerdoor test
Back To Top