Skip to content

Využití šedé vody

Podzemní voda je nenahraditelnou složkou přírodního prostředí. Je třeba ji chránit, a čím intenzivněji se používá, tím pečlivěji by měla být chráněna. Ochrana vody je dobře známý, ale málokdy praktikovaný pojem. Podzemní voda je však neocenitelným, dostupným a z kvantitativního, kvalitativního i ekonomického hlediska nejvhodnějším zdrojem pitné vody.

Voda "cenná jako zlato"

Šedá voda

Zásoby sladké vody na Zemi se stále zmenšují, a proto je musíme chránit. V našem modulovém dřevěném domě se voda z umyvadla, sprchy, praní a dešťová voda se nemusí nevypouštet do veřejné kanalizace ani žumpy. Může být filtrována, čištěna a znovu využívána systémem šedá voda. Stává se z ní užitková (nikoli pitná) voda. Lze ji použít na zahradě k zalévání, k mytí podlah a ke splachování toalet. V závislosti na stupni vyčištění lze vyčištěnou vodu používat i k mytí a sprchování.

Další možnosti úspory vody:

Sprchové hlavice, splachovače toalet a spotřebiče, jako jsou pračky a myčky nádobí, jsou navrženy a vybrány s ohledem na úsporu vody.

Příklad komplexního řešení domu

Hospodaření s vodou s hospodárným využitím, možnou recyklací a ekologickou likvidací.
schema využitia odpadovej vody
V naší modulární dřevostavbě systém šedé vody snižuje spotřebu pitné vody a množství běžné odpadní vody, která vyžaduje náročné čištění.
Back To Top