skip to Main Content
+ 420 704 908 906 - Pracovní dny 7:00 - 17:00 info@emter.cz

Zdravotne neškodné stavebné materiály

Pomaly sa na Slovensku učíme správne recyklovať domáci odpad, čím chránime životné prostredie. Začíname si všímať zloženie potravín na obaloch, či nie sú chemicky ošetrované, čím zabezpečujeme zdravý príjem potravín. K tomu je už len malý krôčik, aby sme sa zaujímali aj o zloženie nášho domu – stavebné materiály, chemikálie a nezdravé látky, ktoré nás obklopujú v našich domácnostiach.

ikona kôš sklo papier
bio papierová taška na potraviny
ikona zelený dom

Môžeme ovplyvniť výber stavebného materiálu?

Všetko začína už pri výstavbe. Látky ako azbest, olovo a polychorované bifenyly sú obecne známe a zakázané látky. Tieto by sa na stavbu ani nemali dostať. Ale čo ostatné prchavé organické látky ako benzén, formaldehyd, naftalen, xylény, vinylchrorid, tetrachlormethan…? Síce majú určené limity, v akej miere sa môžu používať, no zákon ich nezakazuje. Preto sa ako stavebné materiály využívajú vo veľkej miere. Je veľmi náročné mať prehľad nad tým, aké chemikálie idú na stavbu a mať ich pod kontrolou.

Tieto látky sa používajú vo všetkých materiáloch a vo všetkých fázach výstavby.

Hovoríme o:

 • náteroch
 • farbivách
 • riedidlách
 • podlahovinách
 • nábytkoch
 • tmeloch
 • lepidlách
 • izoláciách…
aprikácia striekanej izolácie pur peny

Nízka teplota varu

Nakoniec zistíme, že sme obklopení chemikáliami a nezdravím prostredím, a ani si to sami neuvedomujeme.

Prchavé organické látky majú rôzne účinky na zdravie, sú v rôznych formách. Spoločné majú to, že majú veľmi nízku teplotu varu, čím sa ľahko odparujú aj pri izbovej teplote. Sú to karcinogény, ktoré ovplyvňujú centrálny nervový systém, spôsobujú astmu, leukémiu a respiračné poruchy.

Ak stavebná firma nerieši, ani nekontroluje, či sú v stavebných materiáloch tieto látky prítomné, resp. obsiahnuté aspoň v limitoch, tak koncentrácia prchavých organických látok môže byť v interiéry až 5 x väčšia ako je vonku.

Ako docieliť zdravšie prostredie?

Na začiatok stačí pri výbere stavebných materiálov aspoň vychádzať z technických listov a vyberať zdravšiu alternatívu. Toto riešenie nie je ideálne, ale aspoň sa nám vďaka nemu podarí zostať v limitoch koncentrácie. Odporúčame však čisto prírodné materiály bez nebezpečných náterov, ale s alternatívnou povrchovou úpravou (napríklad tepelne upravené drevo alebo OSB dosky bez formaldehydov).

Či  je všetko v limitoch sa dá prekontrolovať meraním. Dá sa merať radón, formaldehyd a sumár všetkých prchavých organických látok v prostredí.

A aké sú limity?

Tu je malý prehľad limitov, ktoré požaduje Well certifikácia, ktorá je prísnejšia ako limity v legislatíve:

 • Obsah formaldehydu max. 27 ppb (parts per billion, resp. častíc na miliardu)
 • Sumár prchavých organických látok do 500 μg/m3
 • Oxid uhoľnatý do 9 ppm (častíc na milión)

Aby bolo všetko tak ako má byť, musí byť veľmi úzka spolupráca medzi dodávateľom a všetkými subdodávateľmi stavby. Investor musí spolupracovať so zhotoviteľom a musí mu predložiť svoje požiadavky. Dôležitá je kontrola od začiatku až do posledného kroku po kolaudácií pri dorábkach.

Nie je to jednoduchý proces, no určite si netreba za každú cenu vyberať materiály, ktoré sú najlacnejšie, pretože na to neskôr doplatíme svojim zdravím. Záleží na každom z nás, aké máme priority. No treba si uvedomiť, že priority sa časom menia a v stavbách sa už nedá spraviť krok späť.

S výberom materiálov a s ekologickými a zároveň zdravotne neškodnými stavbami Vám radi pomôžeme.

Back To Top