skip to Main Content
+ 420 704 908 906 - Pracovní dny 7:00 - 17:00 info@emter.cz

Kvalitné umelé osvetlenie

Osvetlenie

Svetlo ma vplyv na dennú produkciu hormónov, ktoré ovplyvňujú pravidelný denný cyklus ľudského organizmu. Vďaka nemu správne fungujú biologické cykly ľudí, vrátane spánkového režimu a režimu bdelosti. Preto je dôležité správne vybrať a nastaviť umelé osvetlenie.

Prirodzené denné svetlo nie je monotónne. Svetlo zo Slnka mení svoje vlastnosti v závislosti na časti dňa, oblačnosti a ročnom období. Moderné umelé osvetlenie by malo tiež pomocou automatického systému účinne meniť intenzitu a náhradnú teplotu chromatickosti svetla počas celého dňa.

Vnímanie teploty farieb

Umelé osvetlenie prispôsobené prirodzenému rytmu ľudského tela dokáže vylepšiť schopnosť sústrediť sa alebo naopak v tú správnu chvíľu dokáže prispieť k pohodlnej relaxácii. Správne nastavenie teploty svetla zvyšuje celkovú spokojnosť ľudí.

2700 K – nízka náhradná teplota chromatickosti vyvoláva pozitívne vnemy – upokojuje a robí priestor útulnejším

6500 K– vyššia náhradná teplota chromatickosti robí priestor jasnejším – stimuluje a povzbudzuje k aktivite

graf farba umelého osvetlenia

Umelé osvetlenie orientované na ľudí

Osvetlenie kancelárskych priestorov je komplexnejšie, pretože zahŕňa produktívnu časť dňa. Orientácia umelého osvetlenia v kanceláriách využíva jas, teploty farieb a správne nasmerovanie svetla. Vďaka tomu je možné stimulovať koncentráciu a výkon zamestnancov počas pracovnej doby a vytvoriť príjemné prostredie na relaxáciu a oddych počas prestávok a tesne pred odchodom z práce.

Domov je najmä miesto relaxu a odpočinku, preto v domácnostiach nepotrebujeme stimulovať výkon. Na optimalizáciu osvetlenia sa využíva najmä funkcia stmievateľnosti, ktorou sa upravuje intenzita osvetlenia domácnosti v závislosti na časti dňa.

Často prehliadaný a neznámy parameter - index podania farieb CRI, Ra

CRI (color rendering index) je veľmi užitočným pomocníkom pri výbere osvetlenia. Je to percentuálne vyjadrenie podielu vlnových dĺžok slnečného svetla v umelom osvetlení. Hodnota indexu CRI môže byť od 0 do 100.

Pri hodnote CRI=0 nie je možné správne rozoznať farby, skresľujú sa.

Pri hodnote CRI=100 svetelný zdroj umožňuje prirodzené podanie farieb.

Vhodné umelé osvetlenie

LED osvetlenie s Ra indexom menším ako 80 je určené na osvetlenie pomocných priestorov (sklad, chodba …) a nemal by sa používať v obytných miestnostiach.

Keďže pri vyššom CRI indexe vyzerajú produkty atraktívnejšie, obchody môžu túto vlastnosť osvetlenia využívať na podporu predaja ovocia, mäsových výrobkov, oblečenia a pod.

Aby sme čo najvernejšie vnímali farby, odporúča sa použiť umelé osvetlenie s farebnou teplotou okolo 4000 Kelvin, ktoré svieti neutrálnym bielym svetlom.

Pre dosiahnutie optimálneho svetelného efektu je potrebné tieto parametre poznať a vhodne využívať. 

Back To Top